Sistema PAC

L’exclusiu sistema PAC per a la reparació cosmètica del formigó de JAM engloba protocols d’actuació molt definits i una gamma de productes específicament dissenyada per a satisfer els requeriments funcionals i estètics de cada obra. PAC protegeix i repara cosmèticament tot tipus de formigons, tant grisos com acolorits o blancs, fent possible que el formigó quedi vist, imitant la seva textura i color. Reparacions cosmètiques que s’integren al formigó i no necessiten recobriment posterior.

CAMPS D'APLICACIÓ

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PAC Cosmetic és un morter prebarrejat monocomponent, d’enduriment normal,
a base d’aglomerants aeris i hidràulics, àrid calcari seleccionat de granulometria
fina, additius especials i polímers sintètics en pols.
Elevat poder d’adherència.
PAC Cosmetic pot aplicar-se en gruixos d’entre 0 i 3mm. per capa.

pac hydroprotect

CAMPS D'APLICACIÓ

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Pac Hydroprotect és una dispersió a base de resines ‘siloxánicas’ en base dissolvent, caracteritzada pel seu alt poder de penetració en tots els materials minerals absorbents utilitzats en construcció, tornant-se hidrorrepelents.