Restauració de façanes i elements arquitectònics

Especialistes en la cura d'elements arquitectònics.

Obres realitzades

Tot el nostre equip humà, especialitzat i en constant formació, ens impliquem en la restauració de façanes i altres elements arquitectònics, mitjançant l’ús dels materials més avançats i els processos de major idoneïtat.

Des de l’any 1995, rehabilitar i millorar el patrimoni arquitectònic és el nostre objectiu. Treballem amb rigor i sensibilitat per assolir l’èxit de la teva satisfacció.

Mercat de Sants · Barcelona

Restauració de les façanes del mercat. Neteja amb silicat d´alumini. Reposició de peces ceràmiques.

Casa Jaqués · Barcelona

Restauració de façanes de l'edifici modernista. Reproducció d'elements ornamentals de pedra a partir de l'original.

Carrer Cavallers, 76 · Barcelona

Reparació de la façana de formigó, amb passivat d'armats. Impermeabilització de jardineres.

Museu de la Ciència · Barcelona

Restauració de façana modernista. Reposició de trencadís ceràmic.

Centre Comercial El Triangle · Barcelona

Neteja de façanes d'aplacat de pedra.

Carrer del Carme · Barcelona

Estuc de calç tradicional, amb acabat marbrejat.

Carrer de la Residència, 3 · Barcelona

Reparació de fronts de forjat de formigó, substitució de baranes metàl·liques i impermeabilització de les terrasses.

Rambla Catalunya, 131 · Barcelona

Restauració de façana i col·locació de reforços amb fibra de carboni a la tribuna i mur de coronament.

Carrer Bruc, 99 · Barcelona

Restauració de façana

Patologies a façanes

Reparació d'estucs de calç

RESTAURACIÓ DE FAÇANA MODERNISTA

Formació de nous estucs de calç tradicionals amb calç apagada, sorra de marbre i pigments

RESTAURACIÓ DE FAÇANA MODERNISTA

Reparació d'estucs

L’aplicació de veladures sobre els estucs de calç permet homogeneïtzar les reparacions i reposar el cromatisme perdut

Reparació d'estucs

Formació d’elements de pedra artificial a partir de l’obtenció de motlles dels originals a la pròpia obra

Cosit d'esquerdes

Cosit d´esquerdes mitjançant inserció de barres pultruses de fibra de vidre o acer inoxidable

Reparació de fronts de forjat

Reparació i protecció de fronts de forjat de formigó, passivant els seus armats metàl·lics.

Injecció de lletades de morter

Reblert de buits mitjançant injecció de lletades de morter fluids

Reforços estructurals

Col·locació de reforços estructurals per a elements de maçoneria, a base de fibra de vidre o carboni

Reparació de bigues de fusta

Reparació de parts afectades per putrefacció o plagues, amb resina epoxi i barres de fibra de vidre.

REPRODUCCIÓ D´ELEMENTS ORNAMENTALS

Impermeabilització de jardineres

Aplicació d´impermeabilització a jardineres i cobertes. Barreres contra el deteriorament causat per l´aigua.

Reparació d´estucs de calç